Đăng nhập

         

    Hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

       Chiều ngày 10-4-2019, Huyện ủy Bình Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy

       Tại hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Tuấn - UV BTV Huyện ủy, trưởng ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Kế hoạch và hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục đích của việc rà soát quy hoạch là nhằm đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn; đồng thời bổ sung vào quy hoạch nhân tố mới có triển vọng phát triển nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ có chất lượng, có đủ số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng nhu cầu kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị trước mắt cũng như lâu dài. Kết hợp với việc chuẩn bị một bước nguồn nhân sự phục vụ công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tòan cảnh hội nghị

       Để thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Đảng ủy các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần thực hiện đúng yêu cầu, nội dung, phương pháp quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định.

 

                Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...