Đăng nhập

Sáng ngày 9.4.2019, tại UBND xã Thái Học, huyện nhà tổ chức lễ phát động ra quân bảo vệ môi trường. Tham gia lễ phát động có đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Về phía huyện có các đ/c Nguyễn Hữu Nam- Phó BTTTHU- Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Trung Kiên- Phó BTHU- Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Lãnh đạo Đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể, các thôn và đại diện các hộ dân trên địa bàn xã Thái Học và cán bộ chiến sỹ Trường quân sự tỉnh.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp ủy đảng chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện, kết quả đạt được bước đầu đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân, song so với yêu cầu thực tế đặt ra, công tác bảo vệ môi trường hiện còn nhiều tồn tại, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, việc triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường chưa trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân, chưa thu hút đông đảo người dân hưởng ứng, chung tay tham gia thực hiện.

          Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Trung Kiên- Phó BTHU- Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào bảo vệ môi trường. Trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo bảo vệ môi trường đối với sức khỏe con người và sự phát triển bền vững về kinh tế- xã hội, qua đó đề cao ý thức, trách nhiệm hành động của mỗi tổ chức cá nhân đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. kịp thời phát hiện lên án và kiến nghị với chính quyền các cấp những hành vi vi phạm. Gắn việc triển khai phong trào phát động với việc thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngay trong lễ phát động các đ/c lãnh đạo Hội LHPN tỉnh,lãnh đạo huyện và toàn thể đại biểu đã ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm tại trục đường của UBND xã Thái Học./.

 Đài phát thanh thực hiện
 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...