Đăng nhập

Sáng ngày 25/7/2019, Hội CCB huyện tổ chức tổng kết phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, phương hướng phong trào thi đua giai đoạn 2019-2024 . Dự hội nghị có đ/c lãnh đạo Hội CCB tỉnh, đại diện CLB doanh nghiệp CCB của tỉnh; về phía huyện có đ/c Nguyễn Hữu Nam, Phó BTTTHU- Chủ tịch HĐND huyện,đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn PCT UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã thị trấn, Chủ tịch Hội CCB  cơ sở, và các đ/c hội viên CCB tiêu biểu trên địa bàn huyện.

 Trong 5 năm qua, Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã luôn bám sát điều lệ, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương và tỉnh hội; tích cực xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và phát huy tốt bản chất bộ đội cụ Hồ; tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, các phong trào thi đua của hội, tổ chức thông tin tuyên truyền đưa tin các gương điển hình về kết quả thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Hội phát động nhiều phong trào thi đua với nhiều chủ đề gắn vào các cuộc vận động như: " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" thi đua thực hiện mục tiêu quốc gia " cả nước chung tay xây dựng NTM" cuộc vận động " cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" Hội đã triển khai tổ chức nhiều đợt thi đua đột phá vào một nhiệm vụ, một lĩnh vực cụ thể mang ý nghĩa sâu sắc trong xã hội, quan tâm kịp thời đời sống vật chất tinh thần cho hội viên như " ngôi nhà nghĩa tình đồng đội". Xây dựng quỹ " Nghĩa tình đồng đội:, xây dựng các mô hình" Cựu chiến binh tự quản, tuyên dương mô hình " cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo làm kinh tế giỏi"....Số hội viên được kết nạp trong 5 năm qua là 1226 hội viên, đạt 98,5% nguồn hiện có, nâng tổng số hội viên hiện nay là 7276 hội viên, trung bình mỗi năm kết nạp 247 hội viên, mỗi cơ sở kếp nạp được 13 hội viên/ năm. Về phong trào thi đua giúp nhau phát triển kienh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, các cấp hội thường xuyên tuyên truyền, cung cấp thông tin và hướng dẫn CCB nắm được chính sách ưu đãi, các chương trình vay vốn, từ đó phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay giúp CCB sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững trong hội viên CCB, hội đứng ra tín chấp nhận ủy thác NHCSXH làm hồ sơ thủ tục cho 1182 lượt hội viên vay vốn với số dư đến tháng 6/2019 là 34,3 tỷ đồng để hội viên có vốn phát triển sản suất, vươn lên làm giàu chính đáng.Tính đến nay không còn hội viên nào phải ở nhà tranh tre vách đất. Tỷ lệ hội viên CCB nghèo giảm xuống còn 1,18%, hộ khá giàu tăng lên hơn 81%. Không chỉ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hội viên CCB các cấp cùng tích cực trong hoạt động tình nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo hơn 200 triệu đồng, hỗ trợ cho 2 gia đình hội viên xây mới 50 triệu/ hộ, 1 hội viên sửa chữa nhà 20 triệu/ hộ, ….đồng thời tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với những đóng góp đáng kể với địa phương cơ sở.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Giai đoạn 2019- 2024, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ" gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống, luôn đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện tốt chính sách nghĩa tình đồng đội; từ thiện nhân đạo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí lãnh đạo Chủ tịch Hội CCB tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Nam, Phó BTTTHU, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trong phong trào thi đua CCB gương mẫu mà cán bộ hội viên CCB từ huyện đến cơ sở đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu lên những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà các cấp hội CCB huyện cần tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt để tạo nên những bước chuyển biến mới, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của hội, tiếp tục giúp đỡ hội viên, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các mô hình sản xuất, thành lập mới các doanh nghiệp, tham gia bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì tốt các mô hình CCB tự quản, tổ chức các hoạt động giúp đỡ hội viên thoát nghèo bề vũng, phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thê hệ trẻ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân trong huyện.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu giai đoạn 2014- 2019 được các cấp khen thưởng./.

Đài Phát thanh thực hiện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...