Đăng nhập

Chiều ngày 5/8/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM của huyện nhà. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Phúc UV BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đ/c Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, về phía huyện các đ/c Nguyễn Trọng Tuệ TUV- BTHU; Nguyễn Hữu Nam phó BTTTHU- chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Trung Kiên phó BTHU- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Trưởng Ban công tác Mặt trận ở các thôn, khu dân cư.

          Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai Kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện và Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện; đồng thời phân công cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện phụ trách theo dõi các xã trong việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đảm bảo quy trình và đạt kết quả theo kế hoạch. Theo kế hoạch từ ngày 07 đến 12/8/2019, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, khu dân cư chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, các chi hội đoàn thể triển khai kế hoạch, phát phiếu và ghi phiếu. Toàn huyện xin ý kiến khoảng 21.500 hộ dân. Từ ngày 13/8: các thôn, khu dân cư tổng hợp kết quả lấy ý kiến tại thôn, khu dân cư gửi về Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn; Ngày 14/8 các xã, thị trấn tổng hợp kết quả gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Ngày 15/8 Ban Thường trực UB MTTQ huyện tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân các xã, thị trấn gửi đến Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh; Từ 15 đến 24/8: niêm yết kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng NTM tại Nhà văn hóa các thôn, khu dân cư; Ngày 25/8 Ban TT UB MTTQ tỉnh hoàn thành báo cáo tổng hợp việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM của huyện nhà gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND, BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh và Ban TT Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Phúc Chủ tịch UB MTTQ tỉnh.

Đ/c: Nguyễn Trung Kiên Phó BTHU- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Phúc Chủ tịch UB MTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Trung Kiên Phó BTHU- Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM huyện nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đánh giá khách quan kết quả xây dựng nông thôn mới, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các đ/c yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ và cảm nhận được những thành quả xây dựng xã NTM, huyện NTM, ý nghĩa của việc lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân, từ đó đồng tình bằng việc bỏ phiếu đề nghị công nhận huyện NTM. Đồng chí mong muốn nhân dân toàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm để góp phần chung tay xây dựng NTM của huyện./.

Đài Phát thanh thực hiện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...