Đăng nhập

Huyện Bình Giang tổ chức Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị s 05 của Bộ Chính trị khoá XII

       Sáng ngày 14-8-2019, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Giang tổ chức Hội nghị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến làm theo gương Bác. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban Chấp hành đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã về dự.

Đ/c Nguyễn Hữu Nam-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

       Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó khẳng định bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai.

      Sau 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đạt được những thành tựu quan trọng, đó là: giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đảng ta đã nhận thức và đúc rút được những bài học mang ý nghĩa lịch sử và thời đại: bài học về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học cách mạng; về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; về thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; về sự quan tâm đặc biệt sâu sắc tới thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước và bài học về chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Những kinh nghiệm, bài học quý báu đó đã và đang được Đảng ta kế thừa, vận dụng và phát huy trong công tác lãnh đạo nhằm duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đ/c Nguyễn Hữu Nam và Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn

        Thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Giang luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, đạt những thành quả nổi bật, đóng góp đáng kể cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Từ những thành tích đạt được trong thực hiện Di chúc của Bác, năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng 44 Huân chương, 356 cờ thi đua và 787 bằng khen cho các tập thể; 10.090 người được tặng Huân, huy chương, 01 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 2 đồng chí được phong tặng Anh hùng lao động, 2 đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 6 xã: Thái Học, Tráng Liệt, Cổ Bì, Long Xuyên, Hùng Thắng và Bình Xuyên vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

        

Đ/c Nguyễn Hữu Nam-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao khen

         Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Giang tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác và thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Công nghiệp, dịch vụ, xây dựng và kết cấu hạ tầng phát triển khá nhanh. Kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng (bình quân 11,2%/năm). Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ chuyển dịch theo hướng tích cực. Việc thực hiện thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai từ năm 2011 đến nay được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực, đến nay toàn huyện có 17/17 xã đạt Nông thôn mới. Huyện đã hoàn thành các tiêu chí và đề nghị trên công nhận huyện Nông thôn mới năm 2019.

Đ/c Nguyễn Phương Vụ-UV BTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao khen.

        Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo đúng lộ trình và đạt kết quả tốt. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bước trưởng thành; chất lượng đảng viên được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được tăng cường. Dân chủ được mở rộng và phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; Sự nghiệp y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển; Quốc phòng , an ninh được giữ vững và tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

         Có được những kết quả trên chính là sự vận dụng sáng tạo Di chúc của Chủ tịch cách Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn, cộng với vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong toàn huyện.

Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn -UV BTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện trao khen.

          Tại hội nghị, huyện đã tổ chức trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018 là đồng chí Nguyễn Hữu Nam-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn-UV BTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện; biểu dương, khen thưởng 17 tập thể, 22 cá nhân; biểu dương 1 tập thể 2 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...