Đăng nhập

Bình Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

         Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ cính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, chiều ngày 06/9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị; Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số quy định về công tác cán bộ.

Đ/c Phạm Xuân Thăng - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

       Dự hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thăng - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành , MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, HĐND &UBND huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch HĐND và UBND các xã, thị trấn; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy

       Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy trực tiếp quán triệt, triển khai chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác đại hội; đồng chí Vũ Hữu Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định của Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; Ủy viên BTV Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện và các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy định của Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định sửa đổi bổ sung). 

Toàn cảnh hội nghị

       Theo Kế hoạch, Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành trước ngày 15/02/2020; Đại hội đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 10/6/2020; Đại hội đảng bộ huyện dự kiến tháng 7/2020. Trong quá trình triển khai công tác đại hội, các đảng bộ tập trung chỉ đạo công tác bầu trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2019 - 2020, thực hiện tốt công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp, ngành quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và địa phương về công tác đại hội. Trong việc tổ chức đại hội, cần chú trọng xây dựng văn kiện phải bảo đảm tính thiết thực và khả thi, có những điểm mới, xác định rõ lộ trình, có tầm nhìn chiến lược; trong đó cần bám sát vào 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; cần sớm rà soát, sắp xếp công tác cán bộ, vị trí công tác chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

          Lê Cương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...