Đăng nhập

Sáng 6/9/2019, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bình Giang, Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế Khu vực Cẩm Bình tổ chức ký kết thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản chuyên thu. Tham dự lễ ký kết có lãnh đạo các cơ quan Kho bạc nhà nước Tỉnh và Cục thuế Tỉnh.

Theo nội dung thỏa thuận các bên tổ chức thu theo nguyên tắc kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các cơ quan, đơn vị về số phải thu, số đã thu vào Ngân sách Nhà nước, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng, thông tư số 328 của Bộ Tài chính và các văn bản hiện hành liên quan đến thu Ngân sách Nhà nước. Quy chế này áp dụng cho các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác thuộc Ngân sách Nhà nước; tiền nộp phạt vi phạm hành chính; tiền phạt chậm nộp phạt vi phạm hành chính; phạt chậm nộp thuế phát sinh trên địa bàn huyện được thực hiện thông qua tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Bình Giang mở tại NH NN&PTNT chi nhánh Bình Giang … Thời gian giao dịch thu Ngân sách Nhà nước được thực hiện vào các ngày làm việc trong tuần theo chế độ quy định.

Việc ký thỏa thuận liên tịch phối hợp thu Ngân sách Nhà nước giữa các đơn vị góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, góp phần hiện đại hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính và đảm bảo nguồn thu Ngân sách Nhà nước được kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Văn Tấn - Giám đốc NH NN&PTNT chi nhánh Bình Giang nhấn mạnh để thỏa thuận hợp tác đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới NH NN&PTNT chi nhánh Bình Giang cam kết sẽ tiếp tục nâng cao nguồn lực, chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo xử lý giao dịch thu nộp Ngân sách Nhà nước thuận tiện, nhanh chóng và an toàn, góp phần thực hiện tiến trình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu Ngân sách Nhà nước, qua đó đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ./.

Đài Phát thanh thực hiện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...