Đăng nhập

Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền tháng 9

Sáng ngày 06/9/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền tháng 9. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí báo cáo viên của huyện; báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và một số cơ quan của huyện; các đồng chí phó ban tuyên giáo các xã, thị trấn.

Đ/c Lê Văn Cương - HUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Văn Cương - HUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên của huyện thông tin một số nội dung như: tình biển Đông thời gian qua, định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới; Một số nội dung Chỉ thị của Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện về công tác bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kì 2019 - 2022; Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và Kế hoạch của Huyện ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kì 2020 - 2025; Một số nội dung về việc tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019. Đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các chi, đảng bộ và các ngành trong khối tuyên truyền tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của Huyện ủy về tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Tuyên truyền bầu cử trưởng thôn, trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2019 - 2022 và công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tuyên truyền về chủ trương của Đảng, nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm của các ngành, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước. Tuyên truyền về kết quả xây dựng Nông thôn mới của địa phương và của huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền Quy định của UBND huyện Bình Giang, ngày 30/8/2019 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện; các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đây là những nội dung quan trọng, nhằm giúp cho Ban Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của các chi, đảng bộ và các ngành nắm rõ để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong thời gian tới.

        Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...