Đăng nhập

Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện nhà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn UVBTVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện; đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện; Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại thời điểm 01/04/2019, toàn huyện có 217 địa bàn với tổng số 35.487 hộ, 119.229 người, 81 nhân khẩu đặc thù, trong đó khu vực thành thị là 4.985 người, khu vực nông thôn là 114.244 người. Có 120 điều tra viên và 128 Tổ trưởng để triển khai thực hiện công tác thu thập thông tin. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện. Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã có các tham luận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của địa phương và đưa ra những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện đã biểu dương và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

Đài Phát thanh thực hiện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...