Đăng nhập

Hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm Đề án 01/138

       Sáng ngày 05/11/2019, Ủy ban MTTQ huyện Bình Giang phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm Đề án 01/138 về “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020 tại xã Long Xuyên. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Văn Cần – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cùng các ông, bà thường trực, lãnh đạo các Ban của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ông Lê Văn Cần – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương

          Đề án 01/138 nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng phạm tội nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giảm tỷ lệ tái phạm tội tại các địa bàn dân cư; xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và địa bàn dân cư. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nhóm nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm tại các địa bàn dân cư. Nâng cao nhân thức tuyên truyền và kiến thức về phòng chống tội phạm cho Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng xã, thị trấn, làng, thôn, khu dân cư lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

       Nhóm nòng cốt Đề án 01/138 thôn Bá Hợp, xã Long Xuyên ra mắt

          Tại hội nghị, ông Lê Văn Cần – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã đánh giá cao kết quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư của xã Long Xuyên nói riêng và huyện Bình Giang nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng; một số người dân vẫn chưa có ý thức khi tham gia giao thông đặc biệt là khu vực cầu Cậy và cầu Sặt gây ùn tắc thường xuyên và kéo dài. Tình trạng đối tượng vi phạm pháp luật ngày càng trẻ hóa cũng đặt ra yêu cầu nhóm nòng cốt, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, tuyền truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Đ/c  Vũ Đình Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Xuyên

          Cũng tại hội nghị, đồng chí Vũ Đình Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Xuyên chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 13 ông, bà vừa có Quyết định được tham gia nhóm nòng cốt “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020 thôn Bá Hợp, cũng như các nhóm nòng cốt các thôn khác của xã Long Xuyên.

          Sau hội nghị này, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn đồng loạt triển khai xây dựng mô hình điểm đề án 01/138 của đơn vị mình và nhân rộng trong toàn huyện trong thời gian tới. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng sự chỉ đạo của cấp Ủy Đảng – Chính quyền cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành việc vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư huyện Bình Giang sẽ đạt được những kết quả tích cực góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm xây dựng huyện Bình Giang trở thành huyện Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao.

        Mạnh Toàn – MTTQ Bình Giang.

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...