Đăng nhập

Hội nghị tổng kết 3 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất,

kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016-2018

 

Sáng ngày 27-11-2018, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016 - 2018.

Giai đoạn 2016-2018, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân huyện phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Huyện hội đã phối hợp mở được 5 lớp đào tạo nghề và cấp chứng chỉ cho 175 hội viên; tổ chức 319 lớp chuyển giao KHKT cho 23.945 lượt người; cung ứng phân bón trả chậm 1.367 tấn, cám cá 124 tấn. Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 2.188 hộ vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ 74 tỷ 977,5 triệu đồng. Trong 3 năm qua, toàn huyện có 35.990 lượt hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó, cấp Trung ương là 16 hộ, cấp tỉnh 1.385 hộ, cấp huyện là 10.520 hộ và cấp cơ sở là 27.612 lượt hộ.

Phát huy kết quả đã đạt được, giai đoạn 2019-2021, các cấp Hội Nông dân huyện tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu hàng năm có 60% trở lên hộ nông dân đăng ký thi đua và 50% trở lên hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi ở 4 cấp.

Tại hội nghị có 03 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 01 tập thể và 04  cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen; 03 tập thể và 54 cá nhân được Hội Nông dân huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2018.

Tổng hợp từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...