Đăng nhập

Huyện Bình Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn cho cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã nắm được cách thức tổ chức, triển khai thực hiện việc KSTTHC, đánh giá tác động TTHC, cập nhật, sửa đổi, bổ sung TTHC, rà soát quy định TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/CP. Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cử liên thông năm 2019, sáng ngày 26/3/2019, huyện Bình Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 cho cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã .

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo, công chức được phân công làm nhiệm vụ KSTTHC tại các cơ quan, đơn vị huyện, lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng - Thống kê được giao nhiệm vụ làm đầu mối KSTTHC của 18 xã, thị trấn. 

Đ/C  Nguyễn Trung Kiên- Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên- Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định tầm quan trọng, vai trò của công tác kiểm soát thủ tục hành chính góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại. Bên cạnh đó, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện một cách thông suốt, hiệu quả; đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn cho cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã nắm được cách thức tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng chí  Nguyễn Trung Kiên- Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND đã yêu cầu cán bộ, công chức tham gia Hội nghị tập huấn tập trung chú ý lắng nghe, học hỏi một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả; tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, đề nghị Báo cáo viên triển khai các nội dung trọng tâm, những điểm mới trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để cán bộ, công chức tham gia Hội nghị tập huấn dễ tiếp cận.

Đ/C Hoàng Minh Trường - Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

trực tiếp giảng bài 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính là một trong 06 nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước ta. Thông qua công tác này nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm điều phối, huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào quá trình kiểm soát thủ tục hành chính. 
Hội nghị đã tập trung triển khai 3 nội dung: Nghiệp vụ kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước./.

                                                                Văn phòng HU, HĐND&UBND huyện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...