Đăng nhập

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế đổ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/mai táng phí trên địa bàn huyện

Sáng ngày 18/4/2019, UBND huyện Bình Giang tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC): Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho Lãnh đạo và cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch, Công an của 18 xã, thị trấn; Lãnh đạo và cán bộ trực tiếp giải quyết các TTHC liên thông các cơ quan: Công an huyện, phòng Lao động – Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện.

                                                                                     

Đ/c Vũ Thị Hay- Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện báo cáo viên tại buổi tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm triển khai kịp thời nội dung của Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Hải Dương thực hiện liên thông  các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. Trên cơ sở đó hướng dẫn cụ thể, thống nhất cách thực hiện về hồ sơ, quy trình giải quyết và trách nhiệm của công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết, chuyển giao hồ sơ và trả kết quả khi thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. Đồng thời trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện việc liên thông các thủ tục tại địa phương.

UBND huyện cũng ban hành Công văn số 152/UBND-VP ngày 17/4/2019 về việc triển khai thực hiện đồng bộ liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí ở tất cả các xã, thị trấn từ ngày 01/5/2019.

 

                                                                                                              Văn phòng HU, HĐND&UBND huyện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...