Đăng nhập

 Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW,

Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị và kết luận Hội nghị TW 10 khóa XII

Chiều ngày 25/7, Đảng bộ Dân đảng, Đảng bộ Chính quyền, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị và kết luận Hội nghị TW 10 khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Tham dự tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Vụ - Bí thư Đảng ủy Chính quyền, đồng chí Lê Vũ Dương - Bí thư Đảng ủy Dân Đảng, đồng chí Vũ Đăng Chương - Bí thư Chi bộ Văn Phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của 02 Đảng ủy Dân đảng, Chính quyền và chi bộ Văn phòng.

           Đ/c Lê Văn Cương- HUV- Phó trưởng Ban Tuyên giáo HU - Báo cáo viên của huyện triển khai  Nghị quyết

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Đồng chí Lê Văn Cương, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên của huyện quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” và kết luận Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.

                                     

                        Đ/ Nguyễn Phương Vụ -  UV BTV HU - Bí thư Đảng ủy Chính quyền phát biểu kết luận Hội nghị

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Vụ -UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện - Bí thư Đảng ủy Chính quyền yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong 02 Đảng bộ và chi Bộ Văn phòng quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính và kết luận Hội nghị Trung ương 10 khóa XII trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn; đẩy mạnh các phong trào thi đua; đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được đề ra trong năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020./.

 

                                                                                        Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện tổng hợp

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...