CƠ CÂU TỔ CHỨC
THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXVIII VÀ CÁC CƠ QUAN THUỘC HUYỆN ỦY
09/01/2023 12:00:00


I- THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

- Đồng chí Lê Quý Tiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

- Đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Đồng chí Trương Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

II- CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1- Đồng chí Vũ Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

2- Đồng chí Hà Thị Thủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện

3- Đồng chí Lê Vũ Dương - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

4- Đồng chí Đào Đức Vỹ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

5- Đồng chí Bùi Văn Quý - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

6- Đồng chí Vũ Đăng Chương - Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị

7- Đồng chí Vũ Đình Hùng - Trưởng Công an huyện

8- Đồng chí Nguyễn Văn Tuân - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

III- CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1. Đồng chí Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện

2. Đồng chí Vũ Viết Lập - Chánh Văn phòng Huyện ủy

3. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm TT UBKT Huyện ủy

4. Đồng chí Vũ Thị Hòa - Phó Trưởng Ban TT Ban Tổ chức Huyện ủy

5. Đồng chí Đào Xuân Điển - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

6. Đồng chí Nguyễn Thị Hải - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

7. Đồng chí Lã Thị Nhung - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

8. Đồng chí Vũ Thị Sang - Bí thư xã Hồng Khê

9. Đồng chí Trần Minh Thái - Trưởng phòng Lao động, TBXH

10. Đồng chí Vũ Ngọc Châu - Bí thư ĐU xã Long Xuyên

11. Đồng chí Đỗ Văn Dần - Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin

12. Đồng chí Vũ Kim Sơn - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

13. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng phòng Tư pháp

14. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân vận

15. Đồng chí Vũ Quang Thái - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

16. Đồng chí Vũ Đình Lập - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

17. Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Nội vụ

18. Đồng chí Nguyễn Thị Quyên - Chánh án Toà án nhân dân huyện

19. Đồng chí ...............................- Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân huyện

20. Đồng chí Nhữ Văn Phương - Bí thư ĐU thị trấn Kẻ Sặt

21. Đồng chí Lê Văn Cương - Phó Ban Tuyên giáo 

22. Đồng chí Vũ Xuân Hiển - Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Hưng

23. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường - Bí thư Đảng uỷ xã Cổ Bì

24. Đồng chí Vũ Duy Nhu - Bí thư Đảng uỷ xã Bình Minh

25. Đồng chí Vũ Đình Hưng - Chánh thanh tra huyện

IV. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY VÀ CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Văn phòng Huyện ủy:

- Đ/c Vũ Viết Lập - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng

- Đ/c Vũ Đình Tân - Phó Chánh Văn phòng

- Đ/c Nguyễn Thị Hương - Phó Chánh Văn phòng

2. Ban Tổ chức Huyện ủy

- Đ/c Lê Vũ Dương - Ủy viên BTV, Trưởng ban

- Đ/c Vũ Thị Hòa- Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực

- Đ/c Vũ Đình Tập - Phó Trưởng ban

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Đ/c Vũ Đăng Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban

- Đ/c Lê Văn Cương - HUV, Phó trưởng ban 

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng ban 

4. Ban Dân vận Huyện ủy

- Đ/c Bùi Văn Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Văn Sơn - HUV, Phó trưởng ban 

- Đ/c Đào Thị Liên - Phó Trưởng ban

5. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

- Đ/c Đào Đức Vỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm

- Đ/c Trần Anh Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

- Đ/c Trần Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

6. Trung tâm Chính trị huyện

- Đ/c Vũ Đăng Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Giám đốc

- Đ/c PhạmThị Huyền Linh - Phó Giám đốc

V. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Ủy ban MTTQ huyện

- Đ/c Bùi Văn Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch

- Đ/c  Đỗ Minh Hưng - Phó Chủ tịch

2. Hội Liên hiệp phụ nữ

- Đ/c Lã Thị Nhung - Huyện ủy viên, Chủ tịch

- Đ/c Vũ Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch

3. Hội Cựu chiến binh

- Đ/c Trần Văn Chức - Chủ tịch

- Đ/c Phạm Ngọc Sính - Phó Chủ tịch

4. Hội Nông dân

- Đ/c Đào Xuân Điển - Huyện ủy viên, Chủ tịch

- Đ/c Bùi Thị Liên - Phó Chủ tịch

5. Huyện đoàn

- Đ/c Bùi Thị Diễn - Bí thư

6. Liên đoàn Lao động

- Đ/c Nguyễn Thị Hải - Huyện ủy viên, Chủ tịch

- Đ/c Đặng Hồng Thái - Phó Chủ tịch
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 21234
Trước & đúng hạn: 21121
Trễ hạn: 10
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/06/2024 20:47:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 77
Tháng này: 13,785
Tất cả: 319,666