na
"QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH. ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ CỦA CÁCH MANG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI ".
Năm 2023, công an huyện Bình Giang được công an tỉnh Hải Dương chọn làm điểm về điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự trong toàn tỉnh. Để thực hiện tốt nội dung này, trong thời gian qua công an huyện Bình Giang đã cụ thể hóa kế hoạch của công an tỉnh, đồng thời triển khai nhiều giải pháp để thực hiện. Để giúp cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong huyện hiểu rõ chủ trương của Đảng Nhà nước trong việc "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Chúng tôi sưu tầm xin được đăng lại toàn văn bài phái biểu của Tổng bí Thư Nguyễn Phũ Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".
BÌNH GIANG NHIỀU GIÁP PHÁT HUY NGUỒN LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
Giai đoạn 2015-2020 huyện Bình Giang đã hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, năm 2020 huyện đã được Thủ Tướng Chính phủ công nhận là huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III. Hiện Bình Giang đang đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới Nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu.

Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 21578
Trước & đúng hạn: 21392
Trễ hạn: 54
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/09/2023 18:48:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 18
Hôm nay: 96
Tháng này: 75,549
Tất cả: 279,908