GIÁO DỤC-Y TẾ
BÌNH GIANG; NHIỀU BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ DỊCH ĐAU MẮT ĐỎ
09/10/2023 06:35:25

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế tỉnh Hải Dương, tính đến ngày 30/9/2023 toàn tỉnh ghi nhận 461 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, trong khi đó từ ngày 18/9/2023 đến ngày 30/9/2023 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3.307 trường hợp mắc bệnh Đau mắt đỏ, chủ yếu là học sinh Tiểu học và Mầm non. Các ổ dịch mắc rải rác trong toàn tỉnh, không ghi nhận các ca bênh nặng.

Trước tình hình sốt, xuất huyết và bệnh đau mắt đỏ có chiều hướng người dân mắc ngày một nhiều. Thực hiện Công văn số 3675/UBND-VP ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và dịch bệnh Đau mắt đỏ, Uỷ ban nhân dân huyện Bình Giang đã đề ra nhiều giải pháp yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, Hiệu trưởng các trường Mồm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện:

Đối Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và dịch bệnh Đau mắt đỏ; phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh trường lớp diệt lăng quăng/bọ gậy, rửa mặt bằng nước sạch (không dùng chung khăn mặt), rửa tay bằng nước sạch với xà phòng …Phối hợp cùng với Trung tâm Y tế huyện thực hiện việc giám sát chặt chẽ đánh giá tình hình dịch trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho UBND huyện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết dịch bệnh Đau mắt đỏ.

Đối Trung tâm Y tế huyện

Tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, xử lý triệt để tránh để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức hướng dẫn triển khai các biện pháp chống lây nhiễm tại nhà trẻ, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tổ chức tốt việc tư vấn, điều trị, chuẩn bị đầy đủ không để thiếu thuốc, và vật tư, hóa chất, thiết bị phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Giám sát chặt chẽ xử triệt để các dịch. Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy tại khu vực dịch theo quy định. Xác định khu vực nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động. Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc trướcsau phun để chỉ định phun cụ thể.

Tổ chức tốt thu dung điều trị bệnh nhân Sốt xuất huyết; cập nhật và theo dõi chặt chẽ nhóm người bệnh có nguy cơ cao (người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người bệnh nền mãn tính); chuẩn bị sẵn sàng, đầy dủ vật tư, trang thiết bị và thuốc để hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do Sốt xuất huyết, đồng thời hỗ trợ tuyến xã tránh tình tình trạng quá tải cho tuyến trên.

Thực hiện nghiêm việc báo cáo ca bệnh trên phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

 Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo, ủy nban nhân dân huyện yêu cầu;

Chỉ đạo các trường học tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên học sinh hiểu biết về dịch bệnh Sốt xuất huyếtdịch bệnh Đau mắt đỏ. Chỉ đạo các trường học vệ sinh trường, lớp học, vệ sinh môi trường, phát quang bụi dậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản phát triển. Tích cực vệ sinh môi trường diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy và chỉ đạo giáo viên nhân viên y tế quản tốt sức khoẻ học sinh, khi phát hiện trẻ có biểu hiện mắc bệnh thông báo ngay cho cơ quan y tế để xử kịp thời; các trường Mầm non cần đảm bảo vệ sinh trường học, giáo viên hướng dẫn và giúp trẻ vệ sinh nhân sạch sẽ, đảm bảo mỗi trẻ một khăn mặt riêng, rửa mặt bằng nước sạch, rửa tay bằng nước sạch với xà phòng, không dùng tay dụi vào mắt; tuyên truyền hướng dẫn cho phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng bệnh Đau mắt đỏ; phối hợp cha mẹ đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt để có cách dùng thuốc phù hợp.

Đối với các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện

Phối hợp với ngành Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm Y tế huyện thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và dịch bệnh Đau mắt đỏ. Huy động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh trường lớp, phát quang bụi dậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý. Tăng cường tuyên truyền về bệnh đau mắt đỏ để người dân hiểu được nguyên nhân, đường lây và các biện pháp phòng bệnh tại gia đình và cộng đồng.

Đối với các Trường Mầm non, Tiểu học Trung học sở

Chỉ đạo giáo viên nhà trường làm tốt công tác vệ sinh trường, lớp học, vệ sinh môi trường; chỉ đạo toàn trường phát quang bụi dậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản phát triển; chỉ đạo giáo viên nhân viên y tế quản tốt sức khoẻ học sinh, khi phát hiện trẻ biểu hiện mắc bệnh thông báo ngay cho quan y tế để xử kịp thời; các trường Mầm non cần đảm bảo vệ sinh trường học, giáo viên hướng dẫn giúp trẻ vệ sinh nhân sạch sẽ, đảm bảo mỗi trẻ một khăn mặt riêng, rửa mặt bằng nước sạch, rửa tay bằng nước sạch với phòng, không dùng tay dụi vào mắt; tuyên truyền hướng dẫn cho phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng bệnh Đau mắt đỏ; phối hợp cha mẹ đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt để cách dùng thuốc phù hợp.

          Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với Đài truyền thanh và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết như vệ sinh môi trường diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi truyền bệnh để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết ở tất cả các thôn, khu dân cư trên địa bàn quản lý; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh đau mắt đỏ của Bộ Y tế, cụ thể:

+ Thường xuyên rửa tay bằng phòng hoặc sát khuẩn tay bằng các dung dịch sát khuẩn; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; sử dụng nước sạch; không dùng chung vật dụng nhân như: thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang;

+ Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường;

+ Sử dụng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn để vệ sinh các đồ dùng,

vật dụng của người bệnh;

+ Có ý thức phòng ngừa, sử dụng các biện pháp phòng tránh lây bệnh khi

tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ;

+ Người bệnh, người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần đến các cơ sở chuyên khoa mắt để được khám và hướng dẫn điều trị; cần lưu ý để tránh lây bệnh cho người khác và cộng đồng.

Chủ động bố trí kinh phí và chỉ đạo Trạm Y tế chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện, hóa chất để xử lý ổ dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo sẵn sàng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát ra diện rộng và kéo dài.

Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện chế độ thông tin báo cáo khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm về Trung tâm Y tế huyện theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TTBYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 21234
Trước & đúng hạn: 21121
Trễ hạn: 10
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/06/2024 21:52:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 79
Tháng này: 13,787
Tất cả: 319,668