TIN TỔNG HỢP KHÁC
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÌNH GIANG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHO VAY VỐN GÓP PHẦN XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO
03/12/2022 08:47:47

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng từ đầu năm 2022 đến nay, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bình Giang đã cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình là cho các đối tượng trong diện trên địa bàn vay vốn, đầu tư đẩy mạnh sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống trong nhân dân trên địa bàn huyện.

Trao đổi với chúng tối, bà Phạm Thị Thúy Oanh, Giám đốc NHCSXH huyện Bình Giang cho biết: Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Ngân hàng đã có nhiều cố gắng phấn đấu, hoàn thành công tác cho các hộ nghèo trên địa bàn vay vốn, đầu tư đẩy mạnh sản xuất, góp phần ổn định, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Do đã được dự báo trước có khó khăn về nguồn vốn cho vay nên ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động lựa chọn kỹ và thực hiện tập trung cho vay một số chương trình trọng điểm, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu vay vốn của nhân dân; chủ yếu tập trung cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các đối tượng khác có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh; đảm bảo cơ cấu dư nợ cho nông nghiệp, nông dân với tổng dư nợ đến ngày 25/11/2022 là 330.906 triệu đồng, tăng 19.980 triệu đông so với đầu năm, tỷ lệ tăng +5,41%. Hoàn thành 98,3% kế hoạch dư nợ được giao, tổng dư nợ quá hạn đến tháng 11/2022 là 457 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,138%. Các chương trình đã triển khai cho vay là vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay học sinh, sinh viên…Đây là những chương trình cho vay đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn huyện Bình Giang, giúp cho họ có vốn đầu tư sản xuất, ổn định và ngày càng cải thiện cuộc sống.

 

Nhờ được vay vốn NHCSXH để phát triển sản xuất, từ đầu năm đến nay hàng trăm hộ dân ở các địa phương trong huyện đã có vốn đầu tư đẩy mạnh sản xuất, nhiều hộ không đủ điều kiện về tài chính vẫn có thể cho con em theo học tại các trường đại học, cao đẳng, tạo nguồn lao động trí thức trong tương lai. Bên cạnh đó hàng trăm hộ khác có nước sạch để dùng, có nhà để ở… Việc cho vay và thu hồi nợ vay cơ bản bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời gian, đúng quy định của Nhà nước. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn. Có được những kết quả trên là do phối hợp thực hiện tốt các chương trình, dự án trên địa bàn với chính sách tín dụng của NHCSXH; tập trung cho vay đúng đối tượng, đặc biệt là học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trên cơ sở đó, ngân hàng đã phân công kế hoạch giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách kiểm tra giám sát hoạt động của tổ chức đoàn thể và tổ vay vốn trên cả 16 xã và thị trấn.

Trao đổi vói chúng tôi, Bà Phạm Thị Thúy Oanh giám đốc phòng giao dịch ngân hang chính sách xã hội huyện Bình Giang thông tin thêm; Trong thời gian tới, phòng giao dịch sẽ tham mưu cho Ban đại diện, Hội đồng quản trị, NHCSXH huyện tiếp tục nỗ lực trong chỉ đạo nhằm làm tốt hơn nữa công tác tổ chức thông báo nguồn vốn, thực hiện giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, dân chủ. Tăng cường kiểm tra hoạt động của các tổ vay vốn, các tổ chức chính trị nhận uỷ thác quản lý vốn vay và việc sử dụng vốn vay để đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà nước. Làm tốt công tác cho người nghèo vay vốn phát triển sản xuất để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1243
Trước & đúng hạn: 1330
Trễ hạn: 1
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/02/2023 15:46:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 42
Hôm nay: 191
Tháng này: 7,159
Tất cả: 232,236