Đăng nhập
Huyện nhà thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid 19
Người dân cần hiểu đúng và thực hiện nghiêm các quy định cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng
Huyện nhà Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Người dân trong toàn huyện nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong phòng chống dịch bệnh Covid 19
THÔNG BÁO Thống nhất sử dụng Nhạc Quốc ca - Quốc tế ca tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025
Lễ hội văn hóa Du lịch xứ Đông – Chào đón năm mới 2019
Công văn về việc treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang
Bình Giang phổ cập bơi
Tổ chức phát động sưu tầm, hiến tặng tài liệu, hiện vật trưng bày Nhà truyền thống huyện Bình Giang
Sáng ngày 27/2/2020, UBND huyện Bình Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xử lý các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai; đồng thời tổ chức phổ biến, triển khai Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Bình Giang: Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Tháng Thanh niên, hưởng ứng tết trồng cây năm 2020
Bình Giang: Tổ chức chương trình phát nước rửa tay khô miễn phí cho bà con nhân dân
THÔNG TIN CÁC XÃ (THỊ TRẤN)
VĂN BẢN VÀ TÀI LIỆU MỚI
Kế hoạch tổ chức cách ly địa bàn huyện Bình Giang theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Và Quyết định số 834/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương
Thông báo số 21/TB-UBND về việc thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19
Công văn về việc tổ chức trực vào các ngày nghỉ, ngày lễ để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Công văn về việc phòng ngừa sự lây lan Covid -19 tại Bộ phận Một cửa
Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19
Công văn 884 ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh Covid -19
Thông báo số 36/TB-VKSND huyện Bình Giang thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Bình Giang
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nhữ Hồng Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Biên tập
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương